Gå på match Villkor för biljetter Villkor för biljetter Domnarvallen

Följande villkor gäller för biljetter till IK Brages hemmamatcher

Serviceavgift

På de flesta biljetter finns en serviceavgift. Denna serviceavgift återbetalas inte vid flyttad match eller vid eventuellt byte av biljett. Serviceavgiften är en kostnad för att sälja och distribuera biljetten via ombud. Serviceavgiften delas mellan arenan, klubben, ombudet och biljettleverantören.

 

Matchdag kan flyttas

På en del biljetter står matchdag och avsparkstid angivet. Då matchdag och klockslag kan flyttas med kort varsel åligger det biljettinnehavaren att försäkra sig om att angivet matchdatum och klockslag gäller. All förändring eller flyttning av match annonseras genom IK Brages hemsida  eller via annonsering i dagspress.

 

Köpta biljetter kan inte återköpas 

En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Kunden är således bunden av sitt köp när betalning har skett. Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts inte i något fall. Om man fått biljetten hemsänd och skriver ut den själv kan man skriva ut biljetten på nytt. Observera att biljettens streckkod fungerar endast en gång. Läs mer om Print@home längre ner.

 

Förlorad biljett
Förlorad biljett ersätts inte. Har du däremot valt Print@home som leveranssätt kan du skriva ut en ny biljett. Observera att Print@home har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång (läs mer om Print@home längre ner).

 

Inställd/avbruten match
Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik p.g.a. beslut som inte fattas av IK Brage utgår ingen ersättning till biljett- eller årskortsinnehavare. Om en match blir flyttad är biljetten giltig till det nya speldatumet.

 

Krav på legitimation
Samtliga biljettinnehavare är skyldiga att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.
Biljett med studentrabatt ska alltid styrkas med legitimation och studieintyg (ex. CSN-kort) vid köp och i entrén.
Biljett med pensionärsrabatt för förtidspensionär ska alltid styrkas med legitimation och intyg från försäkringskassan vid köp och i entrén.

 

Ändring av matcharena
IK Brage förbehåller sig rätten till ändring av matcharena. Ingen kompensation utgår till biljettköparen/biljettinnehavaren.

 

Biljetten får inte användas i kommersiellt syfte 
Biljetten får inte användas i kommersiellt syfte och är endast för personligt bruk. Biljett får inte utbjudas i tävlingar eller vidaresäljas utan klubbens samtycke. Biljetter får inte vidareförsäljas till ett högre pris än vad som angivits på biljetten. Upptäcker klubben att vidareförsäljning sker har klubben rätt att makulera biljetten.

 

Biljetter Print@Home/E-biljett eller biljett som skrivits ut hemma 
Biljetter som skrivs ut hemma är en värdehandling och skall behandlas på samma sätt som vanliga biljetter. Alla biljetter avläses vid entré till matchen. Om du som kund varit oaktsam och det finns fler än ett exemplar av din biljett kommer endast den första biljett (streckkod) som inläses att gälla.

 

Personuppgifter som lämnas vid biljettköp 
Personuppgifter som lämnas vid köpa av biljetter måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

 

Inpassering
IK Brage lagrar information om inpassering i statistiskt syfte.

 

Lösenord och användar-id på Internet 
Du är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt. Lämna aldrig ut användar-id och lösenord till någon annan person.

 

Särskilda villkor för tillträde till IK Brages matcher 
– Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.

– Det är förbjudet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik, bangers eller brandfarliga vätskor, d) kamera eller videoutrustning.

– Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

– Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.

– Det är inte tillåtet att: a) Kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion, b) beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet, c) utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen.

– Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB.

–  Besökare som gör sig skyldig till överträdelser enligt ovan riskerar bl.a. att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år.

– Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

– Förtäring får ej medtagas in på arenan.

– Om tillställningen pga omständighet utom arrangörens rådighet inte kan genomföras, grundar detta ingen rätt till ersättning sedan tillträde till anläggningen erhållits.

Senast ändrat: 2013-03-04   Skrivet av:
sociala ikb
  • Brage på Instagram
   Brage på Twitter
   Unibet Volkswagen Select SSAB
   www.ikbrage.se är IK Brages officiella hemsida. All kopiering är förbjuden enligt lag.
   Copyright © 2022 IK Brage.