Nyheter 2013-08-26 Nyordning inom IK Brage Nyordning inom IK Brage
2013-08-26   Skrivet av:

Efter en säsong kantad av sportsliga förluster har IK Brage tvingats ta till drastiska åtgärder för att hantera organisationen och ekonomin inför nästa säsong.

 

– Det är viktigt att vi tar ansvar för de resultat som föreningen visat och för både sponsorer, fans och spelare visar att vi hanterar situationen på ett ansvarsfullt sätt, säger ordförande Per Amund Ruth. Framförallt så handlar det om att bygga en organisation och ekonomi för ett Division 1 spel nästa säsong. Det blir helt nödvändigt att kraftigt reducera kostnaderna i föreningen eftersom vi i ett Division 1-spel har en för stor kostnadskostym i förhållandet till de möjliga intäkterna.

 

De åtgärder som nu vidtas kan sammanfattas i ett antal punkter. Framförallt så handlar det om att minska ner på personalsidan.

Det första vi gör är att organisera om och minska på tjänster redan från och med september. Vi går totalt sett från 7 anställda till 3. Vi tar då bort Sportchefstjänsten och Akademiansvarig, vi slår ihop kanslist och ekonomifunktionen, samtidigt så minskar vi på tjänsterna inom Marknad från 2,6 till 2. Det innebär i praktiken att Tommy Andersson, Michael Kallbäck och Johan Hällman slutar i sina befattningar. Tommy kommer dock fortsättningsvis att stödja marknadsavdelningen och delta i försäljningsarbetet på ideell basis.

 

Robert Larsson som arbetat i organisationen i snart 2 år blir från och med den 1 sep ny klubb-/kanslichef. Han kommer att kombinera detta med fortsatt insats inom marknadsområdet. Tony Malm fortsätter som nu på Marknadssidan.

 

Anneli Ferneborg slutar på egen begäran vilket innebär att vi har en vakans på tjänsten som kanslist/ekonomiansvarig. Vi kommer att utlysa den tjänsten under hösten och har som mål att tillsätta den innan vintern. Det innebär att Robert, Tony och den nya kanslisten bildar en kärntrupp som jobbar med föreningen under nästa säsong.

 

Ungdomsverksamheten

Vi inom IK Brage vill naturligtvis fortsätta vår satsning på Akademiverksamheten, det vill säga ungdomssidan, men vi har i nuläget inte tillräckligt med resurser att ha en heltidsanställd medarbetare, konstaterar Per Amund Ruth.

Det kommer dock att finnas en organisation som vidareför arbetet på ideell basis.

– Inom de närmaste veckorna kommer vi att presentera en mer detaljerad lösning när det gäller ungdomssidan, fortsätter han. Vi har fått fram många mycket duktiga ungdomar genom denna verksamhet och det är av yttersta vikt att arbetet fortsätter.

 

En heltidsanställd huvudtränare även nästa säsong

På seniorsidan är ambitionen att också i div.1 ha en heltidsanställd huvudtränare och då ingår dagens ”sportchefsuppgifter” i tränarens ansvarsområde.

Vi jobbar också just nu aktivt med att få ihop en ideell resursgrupp som skall vara ett stöd/hjälp för tränaren beträffande ”praktiska frågor” som måste lösas för att få ihop en spelartrupp i div.1.

– Vi kommer till exempel inte att ha resurser till att ha spelare som lever av enbart att spela fotboll vid spel i div.1, så då är det viktigt att föreningen kan vara behjälplig med jobb för att rekrytera spelare, avslutar Per Amund Ruth.

 

Styrelsen inom IK Brage fortsätter att arbeta för att hitta så bra lösningar som möjligt och skapa förutsättningar för att föreningen återigen skall spela i eliten inom svensk fotboll. Nu siktar vi framåt och hoppas att vi får med oss både fans, sponsorer och borlängeborna på vägen tillbaka mot toppen.


Lämna kommentarer

sociala ikb
  • Brage på Instagram
   Brage på Twitter
   Unibet Volkswagen Select SSAB
   www.ikbrage.se är IK Brages officiella hemsida. All kopiering är förbjuden enligt lag.
   Copyright © 2021 IK Brage.