Gå på match Ordningsregler Ordningsregler

Vid alla våra hemmamatcher har vi ordningsregler som skall följas för att skapa trevlig och säker stämning på arenan. För att beträda arenan  finns det villkor som måste eftersträvas.

– Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
– Det är förbjudet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) kamera eller videoutrustning, e) paraplyer

 

– Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

 

– Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.

 

– Det är inte tillåtet att: a) Kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion, b) beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet, c) utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen.

 

– Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB.

 

–  Besökare som gör sig skyldig till överträdelser enligt ovan riskerar bl.a. att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år.

 

– Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

 

– Förtäring får ej medtagas in på arenan.

 

– Om tillställningen pga omständighet utom arrangörens rådighet inte kan genomföras, grundar detta ingen rätt till ersättning sedan tillträde till anläggningen erhållits.

Senast ändrat: 2013-03-04   Skrivet av:
sociala ikb
  • Brage på Instagram
   Brage på Twitter
   Unibet Volkswagen Select SSAB
   www.ikbrage.se är IK Brages officiella hemsida. All kopiering är förbjuden enligt lag.
   Copyright © 2022 IK Brage.