Skip to content

Beslut och info från årsmötet

I måndags kväll genomfördes IK Brages årsmöte på Domnarvsgården där 45 medlemmar fanns på plats.

Klubben visade på en förlust för verksamhetsåret på -4 960 098 kr, vilket innebär att det egna kapitalet vid årets utgång är -4 833 309 kr. Vi har ett extremt tufft år bakom oss där ökade kostnader i verksamheten samtidigt som vi inte når våra intäktsmål gör att vi går på en stor ekonomisk smäll. I underskottet finns också återkravet från Tillväxtverket på 2,9 mkr som belastar 2023 års bokslut. Det externa stödet som vi fått av investerare under Q4 har hållit oss på fötter och vi står inför ett stålbad under 2024 för att klara elitlicensen till säsongen 2025. Detta då det egna kapitalet måste vara återställt vid 2024 års utgång.

Ordföranden Ulf Aronsson tackades av efter sina år som ordförande i klubben. Ulf tillträdde som ordförande 2017 och har gjort ett fantastiskt arbete för IK Brage där klubben växt, har etablerat oss på elitnivå med våra herrar samt etablerat våra damer i div 1 och startat upp en flickverksamhet. Övriga som tackades av var Gunnar Malm och Maria Andrén som lämnar styrelsen samt Thomas Nilsson som lämnar valberedningen efter många år.

Till ny ordförande valdes Göran Olsson in. Han har suttit i styrelsen sedan många år tillbaka och känner föreningen väl. In som nya ledamöter kommer Peter Boström och Erik Lindström. Det betyder att styrelsen ser ut enligt följande 2024:

Göran Olsson (ordf.)
Per Amund Ruth
Anders Karlin
Sofia Lindahl
Magnus Landström
Peter Boström
Erik Lindström

Två motioner avhandlades gällande VAR (Video Assistant Referee) och årsmötet tog beslutet att IK Brage aktivt ska arbeta emot införandet av VAR i svensk fotboll.

Det beslutades även om en höjning av medlemsavgiften från 300kr till 400kr för säsongen 2025.

Stort tack riktas till alla partners, investerare, supportrar, spelare, ledare, funktionärer, personal som bidragit till verksamheten under året.

Tillsammans är vi IK Brage!

Relaterade nyheter

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.