Skip to content

IK Brage Bokslutskommuniké 2023


IK Brage gör för verksamhetsåret 2023 ett underskott på 4,9 miljoner kronor, efter intäkter på cirka 36 miljoner kronor och kostnader på i underkant av 41 miljoner kronor.

Det blev ett underskott eftersom den rättsliga processen mot Tillväxtverket angående deras återkrav av korttidsstöd som utbetalats åren 2020 och 2021 slutligen avgjorts. Det innebär att vi liksom många andra föreningar ska återbetala det erhållna korttidsstödet, i vårt fall 2,9 miljoner kronor. Återbetalningen belastar 2023 års resultat, återkravet ska återbetalas via en särskild avbetalningsplan över 2 år.

Det negativa resultatet har även andra orsaker, där flera har varit svåra att påverka på kort sikt. De senaste årens höga inflationstakt i samhället är en viktig förklaring till att kostnaderna steg. Utgifterna för bland annat planhyror, säkerhet i samband med arrangemang samt inte minst resor har ökat och kostar klubben mycket mer nu än tidigare.

Samtidigt har intäkterna från bland annat våra matcharrangemang (publikintäkter) varit betydligt lägre än budgeterat.

IK Brage bedriver elit- och breddverksamhet inom fotboll samt driver egen fotbollsturnering för ungdomar, Dalecarlia Cup. Vårt representationslag på herrsidan ska vara, och är, en del av Svensk Elitfotboll. Vårt damlag har under året spelat i division 1 och ska på sikt etablera sig i elitfotbollen.

På ungdomssidan bedrivs från 16 års ålder elitverksamhet i vår akademi med fokus på att fostra elitfotbollsspelare. Upp till och med 16 års ålder bedrivs breddverksamhet.

Trots ett ökat intresse för klubbens sportsliga del samt inte minst fotbollsturneringen Dalecarlia Cup, behöver hela klubbens verksamheter ses över för att klarlägga hur ekonomin ska komma i balans. Styrelsen har under verksamhetsåret vidtagit flera åtgärder för att säkerställa klubbens fortsatta existens och rätt att med elitlicens spela fotboll på hög nivå.

Bland åtgärderna kan nämnas stram kostnadsbudget, försäljning av spelare samt utökat nätverk med nya sponsorer.

Vi behöver dock snabbt stärka förutsättningarna för att kunna fortsätta verka som förening på elitnivå. Insamlingskampanjer pågår för att rädda verksamheten.

Alla med grönvitt hjärta uppmanas att delta för att tillsammans säkerställa att klubben kan fira 100-årsjubileum 2025.

Tillsammans är vi IK Brage
Styrelsen

Bokslutskommunikén visar översiktligt hur det gick för IK Brage förra året. Årsredovisning fastställs av årsmötet den 4 mars 2024.

Relaterade nyheter

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.