Skip to content

Information kring arenafrågan

IK Brage hade under måndagen presskonferens med fokus på arenafrågan.

IK Brage har under en längre tid sett över vår hemvist och vilka möjligheter klubben har för att bedriva elitfotboll och tillhandahålla ett evenemang som vi tycker våra besökare och supportrar är värda. Vi är en elitförening med ambitioner, och vi är en betydande verksamhet i Borlänge, för Borlänge.

För knappt ett år sedan tillsattes en arenagrupp med uppgift att titta närmare på arenafrågan och framtiden kring Vallen. Gruppen består av Ulf Aronsson, Gunnar Malm och Sofia Lindahl från IK Brages styrelse, klubbchef Magnus Olsson samt Per Larsson som extern ideell konsult.

Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen, eller Vallen som den i folkmun kallas, är snart 100 år gammal. Nuvarande arenaområde är föråldrat och har bland annat en hel del säkerhetsbrister. Det finns inga hospitality-ytor att tala om och den bedöms vara den mest omoderna arenan bland alla elitfotbollsklubbar i Sverige.

Brage behöver en modern matcharena för nuvarande och framtida krav som också är en modern mötesplats för fotboll och andra evenemang. Borlänge utvecklas – och växer. Brage vill vara en aktiv del för att förstärka Borlänges attraktivitet.

Som vi ser det finns det två alternativ: Bygga om befintlig arena, eller flytta evenemangsområdet och bygga nytt.

Borlänge är värda en eventarena. Den ska ligga centralt och skapa en attraktivitet till staden. En modern mötesplats som gör Borlänge till den nya evenemangs- och besöksstaden.

Vårt förslag som arenagruppen har arbetat fram är att flytta ifrån nuvarande Domnarvsvallen, och bygga en ny arena på östra Hagalund (andra sidan järnvägen, gamla Peace & Love-området). Detta skapar nya förutsättningar på flera plan.

Förslaget är en modern och hållbar arena som tar in någonstans kring 5 500-6 000 besökare, med gångavstånd till centrum och närhet till Galaxens eventområde, tågstation, hotell, restauranger, barer, arbetsplatser, bostäder och högskola i och kring Borlänge Centrum. Borlänge får en unik möjlighet att utveckla, förändra och bygga sitt varumärke.

Med en flytt av matcharenan för Brage till Östra Hagalund skapas också en möjlighet att utveckla Borlänges mest attraktiva stadsdel i form av hyresrätter, bostadsrätter och + 55 bostadsrätter på nuvarande Domnarvsvallen (Utanfors 1). Med ett exploateringstal på 1,5 skapas ca 500 – 600 lägenheter i samklang med Hushagens bebyggelse.

Ekonomi:

Ombyggnad och renovering av nuvarande arena skulle kräva en investeringskostnad på någonstans kring 200-250 miljoner. Detta innebär också att det inte erbjuds några möjligheter till att bygga nya bostäder då östra Hagalund ej är ett alternativ till detta.

Att bygga en ny arena vid östra Hagalund skulle ha en investeringskostnad på ca 240 miljoner, vilket skulle medföra kommersiella ytor, restaurang med mera.

Detta innebär även att kommunen får en möjlighet till försäljning av byggrätter på nuvarande mark vid Domnarvsvallen, vilket innebär en kapitalkostnad för nya lägenheter på 176-188 miljoner.

Brage är beredda att ge upp vår nuvarande hemvist Domnarvsvallen för att möjliggöra bostäder, mot en ny arena centralt i Borlänge.

Detta är vårt inspel till kommunen. Vi har visat på vilka finansieringsmöjligheter som finns med vårt förslag. Vi har självklart informerat och fört diskussioner med kommunen under processens gång. Men IK Brage kommer inte längre i denna fråga och lämnar nu över bollen till Borlänge kommun.

IK Brage målsättning är fortsatt att en ny arena ska stå klar 2025, då vi fyller 100 år.

Tillsammans är vi IK Brage!

Relaterade nyheter

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.