Skip to content

Resultat för IK Brages SEF-Certifiering

2023 års akademicertifiering är sammanställd och IK Brage landar på 4099 poäng, vilket innebär att vi återigen tilldelas två stjärnor i certifieringen, och därmed är 26:e bästa klubb i landet.

Klubbarna som certifieras är de 32 elitfotbollsklubbarna inom Unicoachnätverket samt de klubbar från Ettan Fotboll som anmält intresse. Modellen är framtagen av Svensk Elitfotboll tillsammans med klubbarna själva i syfte att göra svensk fotboll mer internationellt slagkraftig på sikt. 

Certifierarna bedömer klubben djupgående och utifrån ett brett perspektiv och certifieringen är en kvalitetssäkring av klubbens arbete med spelarutbildning, att identifiera IK Brages egna utvecklingsområden samt att framhålla vikten av ledarutbildning. 

Ett viktigt delområde är spelarnas steg från akademin till klubbens herrlag. Det genomförs ett certifieringsbesök vartannat år över två dagar ute i klubbarna, där certifieraren får svar på om klubbens dokumentation av verksamheten faktiskt överensstämmer med verkligheten.

Fakta om Certifieringen:
Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

Det är SEF:s akademiutvecklare Thomas Hasselgren och certifierare Jimmy Högberg, Thomas Westerberg, Hans Lindbom och John Wall som besöker klubbarna och deras ungdomsakademi.

Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Arbetet med certifieringen startade 2010, med idéer från Elitprojektet, att inrikta sig på klubbens verksamhet för spelare 10–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till svenska elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande. 2022 förändrades certifieringen till dagens modell där en förening maximalt kan få 10 000 poäng och sju stjärnor.

Tillsammans är vi IK Brage!

Relaterade nyheter

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.