Skip to content

Uppskjuten matchstart

Matchstarten är just nu uppskjuten till kl.20:00 pga snöovädret.

Det jobbas för fullt med att få planen i speldugligt skick.

Relaterade nyheter

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.