Skip to content

Rapport från Årsmötet

IK Brages årsmöte genomfördes den 6 mars med 37 röstberättigande deltagare på Domnarvsgården.

Ordföranden inledde mötet med att hedra två stora Brageprofiler i form av Erik Seger och legendaren Evert Mellström som lämnat oss, och lämnar ett stort tomrum efter sig. Hedersordföranden Lars Ivarsson ledde årsmötet genom dagordningen. Tre stadgeändringar röstades igenom där de två första gällde numerären i styrelsen och valberedningen och den sista en förändring av utannonseringen inför årsmötet. Per Amund Ruth redogjorde för det ekonomiska läget, vilket är ansträngt. Vi redovisade för verksamhetsåret 2022 ett underskott på 1,4 miljoner, vilket innebär att vi har ett eget kapital kvar på runt 130 tkr. Det innebär att vi klarar elitlicensen för 2024. Som eventualförpliktelse togs upp det återkrav från Tillväxtverket vi fått på ca 2,8 mkr. Förvaltningsrättens dom, som ännu ej vunnit laga kraft, kommer vi att begära prövningstillstånd för hos Kammarrätten.

Vår verksamhet växer. Vi har bland annat en större ungdomsverksamhet än tidigare och en utökad damsatsning. Vår stora utmaning nu och framåt är att öka våra intäkter markant för att kunna fortsätta vår resa mot framtiden. Arenafrågan är helt central i detta för att vi ska kunna nå våra framtida mål. Mer om arenafrågan kan du läsa här.

Ulf Aronsson återvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Omval skedde på två år för ledamöterna Göran Olsson och Magnus Landström. Det innebär att styrelsen för IK Brage 2023 har kontinuitet och är oförändrad. Den ser ut enligt följande;

Ulf Aronsson, ordförande

Per Amund Ruth, vice ordförande och kassör

Anders Karlin, sekreterare

Göran Olsson

Maria Andrén 

Sofia Lindahl

Gunnar Malm

Magnus Landström

Tillsammans är vi IK Brage!

Du är väl medlem? – Teckna medlemskap i Bragefamiljen här.

Relaterade nyheter

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.