Skip to content

Hållbar Arena

Hållbar Arena – ett samarbete mellan Borlänge Energi och
IK Brage.

Vårt samarbete handlar om så mycket mer än fotboll, det handlar om hållbarhet: social, ekonomisk och ekologisk. Under de kommande tre åren kommer vi uppmärksamma er alla på att vi tillsammans har ett ansvar att sikta emot och nå de 17 globala målen för hållbarhet till 2030. För det är målen som räknas!

Borlänge Energi och Brage vill med samarbetet nå ut och sprida kunskap för ett mer hållbart samhälle. Via en hållbar arena skapar vi samarbeten med företag, föreningar och kommunen där fokus ligger på hur vi tillsammans skapar ett bättre samhälle och en långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i många olika verksamheter. Tillsammans skapar vi ett forum för att arbeta och engagera enskilda medborgare och belysa arbetet med just hållbarhet.

Hållbar Arena handlar om att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning och att arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter.

Borlänge Energi Arena/Hållbar Arena ska som inspirerande och informativ mötesplats, vara en katalysator för hållbarhetsarbetet. Platsen ska också vara en testarena för ny teknik och nya idéer och genom detta driva på och öka kunskapen kring hållbarhet.

Vi är alla en del av samarbetet

Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder antagit utmaningen att uppnå till 2030.

De handlar gemensamt om:

  •  Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Det gäller hela världen – OCH det gäller oss i Borlänge!
Men det känns ju rätt stort med 17 mål och hela världen. Vad kan vi i Borlänge göra? Kan du som Borlängebo göra något?

Häng med på resan! På arenan, sociala medier och webbplatser – för det är tillsammans vi gör det.

Tillsammans är vi IK Brage – och det är målen som räknas.

Buy Ticket

sign in to post your comment or signup if you dont have any account.